See artikkel räägib artefaktidest üldse; Edgar Scheini mõiste kohta organisatsioonipsühholoogias vaata artiklit Artefakt (Schein).

Artefakt ehk tehis on inimeste tehtud või ümber kujundatud ese.

Luust artefaktid Lapa do Santo arheoloogilises paigas Brasiilias

Mõiste on laialdaselt kasutusel arheoloogias, kuid ka laiemalt kultuuri kui sellise uurimises. Artefakti vastand on kõik looduslik. Ajaloo kulgu vaadeldes ilmneb, et mida rohkem õpivad inimesed tundma loodust, loodusseadusi, seda suuremaks kasvab ka artefaktide hulk.