Aritmeetiline operatsioon

(Ümber suunatud leheküljelt Aritmeetilised tehted)

Aritmeetiline operatsioon ehk aritmeetiline tehe ehk aritmeetikatehe on arvudega sooritatav liitmis-, lahutamis-, korrutamis- või jagamistehe. Mõnikord nimetatakse aritmeetilisteks teheteks ka astendamist või muid tehteid arvudega.

Vaata ka muuda