Apteek on koht, kus müüakse ravimeid.

Apteegi sisustus u 1900. aastal USAs
Raeapteek Tallinnas on üks vanimaid püsivalt tegutsenud apteeke maailmas

Eesti õigusaktide mõistes on apteek jaekaubandushoone[1], kus on lubatud sellekohase loaga apteegiteenuse osutamine[2]. Apteegiteenuse all mõeldakse ravimite jaemüüki või muul viisil väljastamist koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalset ja seeriaviisilist valmistamist ja jaendamist.

Eestis liigitatakse apteeke üldapteekideks, veterinaarapteekideks ja haiglaapteekideks. Veterinaarapteegid võivad väljastada ainult veterinaarravimeid ning haiglaapteegid on haigla struktuuriüksused, mis varustavad seda haiglat ning kokkuleppel ka teisele haiglapidajale kuuluvaid haiglaid, hoolekandeasutusi ja kiirabiteenuse osutamise tegevusloa omajaid ravimite ning teiste meditsiiniotstarbeliste toodetega.

Apteekides töötavad apteekrid.

Viited

muuda