Apteek on Eesti õigusaktide mõistes jaekaubandushoone[1], kus on lubatud sellekohase loaga apteegiteenuse osutamine[2]. Apteegiteenuse all mõeldakse ravimite jaemüüki või muul viisil väljastamist koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalset ja seeriaviisilist valmistamist ja jaendamist.

Apteegi ajalooline sisustus
Raeapteek Tallinnas on üks vanimaid püsivalt tegutsenud apteeke maailmas

Eestis liigitatakse (seisuga 2010. aasta) apteeke järgmiselt:

  • üldapteek;
  • veterinaarapteek – ettevõte, mis võib väljastada ainult veterinaarravimeid;
  • haiglaapteek – haigla struktuuriüksus, mis varustab seda haiglat ning kokkuleppel teisele haiglapidajale kuuluvaid haiglaid, hoolekandeasutusi ja kiirabiteenuse osutamise tegevusloa omajaid ravimite ning teiste meditsiiniotstarbeliste toodetega.

Apteekides töötavad apteekrid.

ViitedRedigeeri