Antropogeensed tegurid

Antropogeensed tegurid ehk inimtekkelised tegurid on inimtegevuse mõjul võimendunud või tasandunud ökoloogilised tegurid[1].

Kiviõli põlevkivikeemia kombinaat. Põlevkivitööstusega kaasnevad mitmed mõjud keskkonnale: pinnas, põhjavesi, õhukvaliteet, loomastik ja taimestik

Antropogeensete tegurite mõjul muutub sageli mingi ökosüsteemi struktuur ja funktsioon. Enamasti kaasneb muutustega floora ja fauna vaesumine, mis omakorda mõjutab süsteemi funktsioneerimise olemust ja produktiivsuse muutust.

Aineringetes on täheldatav keemiliste ühendite (näiteks fosforiühendite) ringlemise kiiruse tõus.

Antropogeensete tegurite mõju määra organismidele iseloomustab antropotolerantsus ehk inimtaluvus.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. *Antropogeensed tegurid. – ENE. 1. kd. Tallinn : Kirjastus Valgus, 1968