Algmõiste

Algmõiste - on mõiste, mida täpselt ei defineerita, vaid piirdutakse üksnes selle tähenduse selgitamisega. Algmõisted on aluseks ülejäänud mõistete defineerimisel. Näiteks: punkti, ruumi, hulka, arvu, vastavust, suurust ja palju teisi mõisteid