Algmõiste on mõiste, mida mingis mõistete süsteemis otseselt ei defineerita, küll aga kasutatakse teiste mõistete defineerimisel. Mõiste sisu võidakse selgitada ilma definitsioonita, samuti võib mõiste olla määratletud aksiomaatika kaudu. Mõiste, mis on ühes mõistete süsteemis algmõiste, võib teises mõistete süsteemis olla defineeritav.

Näiteks punkti mõiste on matemaatikas tavaliselt algmõiste.

Vaata ka muuda