Alef-null on loenduva hulga võimsuse tähisena kasutatav kardinaalarv [1], vähim kardinaalarv.

Alef-null

on naturaalarvude hulga võimsus ja esimene transfiniitne kardinaalarv ehk alef-arv. ZFC tingimustel on vähim transfiniitne kardinaalarv selles mõttes, et mis tahes lõpmatul hulgal peab olema alamhulk võimsusega .

Hulga A võimsus on siis ja ainult siis, kui ta on loenduv lõpmatu hulk, st on olemas üksühene vastavus selle hulga ja naturaalarvude hulga vahel.

Niisugused hulgad on näiteks:

Kui kehtib loenduva valiku aksioom, siis on väiksem mis tahes muust transfiniitsest kardinaalarvust.

Kardinaalarv on ühtlasi ordinaalarv ehk ), vähim transfiniitne ordinaalarv. Tänapäeval peetakse kõiki kolme tähist põhimõtteliselt ekvivalentseteks. Ajaloolistel põhjustel kasutatakse

  • tähist , kui jutt on sellest arvust kui kardinaalarvust
  • tähist või , kui jutt on sellest arvust suuremate ordinaalarvude kontekstis.

Tähistuste erinevus tuleb sellest, et naiivses hulgateoorias mõisteti ordinaalarve täielikult järjestatud hulkade tüüpideni ning kardinaalarve hulkade võimsuste tüüpidena, niisiis objektidena, millel pole teineteisega midagi ühist. Ordinaalarvu mõisteti naturaalarvude hulga täieliku järjestuse tüübina, st järjestustüübina, mis on lõplike täielikult järjestatud hulkade piir. Nähtavasti sellepärast tähistataksegi ordinaalarvu kreeka tähestiku viimase tähega. Seevastu kardinaalarv on vähim lõpmatute suuruste tüüpide reas. Sellest tuleb kardinaalarvu tähistamine heebrea tähestiku esimese tähega (suurima võimsuse, kõigi kardinaalarvude klassi võimsuse tähistas Georg Cantor heebrea tähestiku viimase tähega ת (taf).

on piirordinaal, piirkardinaalarv ja regulaarne ordinaal.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Ü. Kaasik, 2002. Matemaatikaleksikon. Kolmas, täiendatud trükk. 288 lk

Välislingid

muuda