Albumiin on maksas sünteesitav ja kvantitatiivselt kõige olulisem plasmavalk, mis moodustab umbes 60% valgu üldhulgast.

See on peamine plasma onkootse rõhu hoidja ning seega osaleb vedeliku jaotuses intra- ja ekstravaskulaarse ruumi vahel. Albumiin on paljude ainete (kaltsium, vabad rasvhapped, aminohapped, bilirubiin, hormoonid) ja mitmete ravimite transportvalk.

Albumiini kontsentratsioon plasmas sõltub tema sünteesi, lagundamise ja eritumise kiiruse vahekordadest ning jaotusest ekstra- ja intratsellulaarse ruumi vahel.