Ala veski oli vesiveski Õhne jõel Alal, Valga-Uulu maantee ääres.

Veski hävis 1944. aasta septembrilahingute ajal.

„Riigi veski põletati maha. Öine tulekahju Taageperas. Tõrvast, 6. sept. Täna [6. september] hommikul kella 3 paiku süttis põlema Taagepera Ala alevikus asuv riigile kuuluv vesiveski. Ära põlesid täielikult kivist veskihoone puuosad ja sisseseade. Süttis ka ligidalasuv palkait, mis ära põles ühes seesoleva kraamiga. Tulle jäi ka ümbruskonna põllupidajate poolt veskisse toodud vili umbes 5000 kr. väärtuses. Päästa suudeti juurde rutanud naabrite poolt ainult veski rentniku August Veidenbergi toakraam. Tule kustutamiseks saadeti politsei poolt kohale Tõrva vabatahtlik tuletõrje. Kogu kahjusumma tõuseb 20.000 kr. peale. Sellest oli riigile kuuluv osa kinnitatud 4500 kr. eest. Sisseseadet, mis kuulus Veidenbergile, hinnatakse 10.000 kroonile. Kuna tuli algas ajal, mil veskis ei töötatud, ja veski jõe pool olevast osast, siis oletatakse süütamist. Krim.-politsei sõitis kohale.“

Postimees 06.09.1934