Akustiline resonants

Akustiline resonants on mõiste füüsikast, mis tähendab keha omavõnkesageduse võrdumist helilainete sagedusega. Akustilised resonaatorid on näiteks puhkpillitorud ja oreliviled. Neis on resoneerivaks kehaks torus või viles olev õhusammas.