Agronoomia (ajakiri)

Agronoomia oli Eestis aastail 1921–1940 ilmunud põllumajanduslik ajakiri. Selle ingliskeelne määratlus oli Estonian Journal of Agricultural Science ja saksakeelne Zeitschrift für Landwirtschaft. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ajakiri Agraarteadus on Agronoomia järjepidevuse kandja.

Ajakirja andsid välja Eesti Agronoomide Selts ja Akadeemiline Põllumajanduse Selts (toona Akadeemiline Põllumajanduslik Selts). Hiljem ka Riikliku Katseasjanduse Nõukogu ja Agronoomide Koja häälekandja. Aastaid oli ajakirja vastutav, hiljem peatoimetaja õpetatud agronoom Jaan Mets. Toimetusse kuulusid veel Ants Käsebier, J. Mägi, Elmar Roger ja N. Rootsi. Toimetuses on sekretärina töötanud Elmar Järvesoo.

Peamiselt avaldati teadustöid ja referaate agraarökonoomika, loomakasvatuse ja taimekasvatuse kohta. Teadustööde juures ilmusid saksa- või ingliskeelsed kokkuvõtted. Hilisemate aastakäiku puhul olid teadustöödel ka võõrkeelsed pealkirjad. Kirjutises avaldatud andmete eest vastutas iga kaastööline oma täie nimega.

Samuti avaldati Agronoomias nii Agronoomide Koja kui ka Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi kroonikat ja personaalia teavet.

Kroonikate kõrval leiab ajakirjasabadest teavet nii uudissõnade kui ka seltsi liikmete kohta. Ajakiri avaldas ka põllumajanduse seotud reklaami.

Ajakirja peatoimetus asus 1920-ndatel Tartus aadressil Holmi 12.

1938. aastal oli tellimishind 4 kr. 12 numbrit, 2 kr. 25 s. 6 numbrit. 1926. aastal oli tellimishind 350 marka aastas, 175 marka poolaastas.

Ajakirja trükiti Tartus O/Ü "Ilutrükk" trükikojas.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda

  • Teave ajakirja Agronoomia kohta Rahvusraamatukogu DIGARis