Agraarteadus (Journal of Agricultural Science) on Eestis ilmuv ainuke eestikeelne põllumajandusteaduslik ajakiri.

Ajakiri asutati 1990. aastal. Aastal 2016 ilmub see sagedusega kaks numbrit aastas. 2014. aastal ilmus ajakirja 25. köide. Ajakirja annab välja põllumajandusteadlasi koondav Akadeemiline Põllumajanduse Selts.

Ajakirja peatoimetaja oli 2015. aastani põllumajandusdoktor Maarika Alaru. Aastal 2016 veab 10-liikmelist toimetust põllumajandusdoktor Alo Tänavots. Ajakirja peatoimetajad on varem olnud professor Ülo Oll ja professor Aleksander Lember.

Ajakirjal on rahvusvaheline toimetuskolleegium. Agraarteadus on indekseeritud rahvusvahelistest andmebaasides AGRISAGRICOLA, CABIDOAJ ja EBSCO.

Seoses pm-dr Alo Tänavotsa nimetamisega ajakirja peatoimetajaks võeti suund ajakirja taseme ja rahvusvahelise nähtavuse suurendamiseks. 29. juulil 2018. jõudis Agraarteaduse toimetusse esialgne teade seltsi ajakiri Agraarteaduse teadusartiklite tunnistamine Elsevier nõuetele vastavaks ja lepingu allkirjastamine 16. novembril ajakirjas avaldatud teadusartiklite indekseerimiseks SCOPUS® andmebaasis.

2020. aasta mais teatab toimetus, et ajakiri on lülitatud Poola teaduse ja kõrghariduse ministeeriumi (MSHE) teadusajakirjade nimekirja, mis soovitab teadlastele, kus oma artikleid avaldada. Nendes ajakirjades artikleid avaldanud Poola teadlastele omistatakse 20 punkti artikli kohta, mida kasutatakse Poola teadlaste ja ülikoolide hindamisel. Viimane tähendab, et Agraarteaduse info on nähtav ICI World of Journals lehel, mida külastab igas kuus 70 000 kasutajat 180 riigist.

Agraarteadus on vabalt loetav ajakirja kodulehel ja ilmub ka paberkandjal.

Ajakiri loeb oma eelkäijaks aastail 1921–1940 ilmunud ajakirja Agronoomia.

Välislingid muuda