Aed ja Mesila

Aed ja Mesila oli 1941 ilmunud Eesti aianduse ja mesinduse ajakiri. Ajakirja esimene number ilmus jaanuaris 1941 ja viimane ehk seitsmes number juulis 1941. Ajakiri ilmus korra ühes kuus. Ajakirja andis välja Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat.