.int on tippdomeen riikidevaheliste lepingute alusel tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks. Kasutusel on alates 3. novembrist 1988.