Ülle Rannut

eesti keeleteadlane

Ülle Rannut (aastani 1984 Ülle Varalaid, sündinud 17. veebruaril 1957 Jõhvis) on eesti keeleteadlane.[1]

Elulugu muuda

Ülle Rannut on Mart Rannuti abikaasa.[1]

Lõpetas 1979 Tallinna G. Otsa nimelise Muusikakooli viiuli erialal ja 1984 Tartu Ülikooli saksa filoloogina; pedagoogikamagister (2001, Tallinna Pedagoogikaülikool), doktoriväitekiri "Varane keelekümblus ja eesti keele kui teise keele õppe teooria ja praktika" (keeleteadus, 2005, TLÜ), väitekiri "Keelekeskkonna mõju eesti keele omandamisele ja vene õpilaste integratsioonile Eestis" (Tallinn, 2005). Oli 2003–2006 TLÜ üld- ja rakenduskeeleteaduse õppetooli lektor, 2006– TLÜ üld- ja rakenduskeeleteaduse õppetooli vanemteadur.[1]

Teadustöö muuda

Uurimisvaldkonnad: sotsiolingvistika, keelepoliitika, vähemuskeelte säilimine, teise keele omandamine. 20 teadustrükist, neist 13 monograafiat ja õpikut.[1]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Teoseid muuda

  • Varane eesti keele kümblus ja eesti keel kui teine keel 1. klassis. Projekti "Keelekümblus kui integratsioonivõti" väljaanne. Tallinn, 2000
  • Keel, võim, ühiskond. Sotsiolingvistika ja keelepoliitika õpik (kaasautorid Mart Rannut, Anna Verschnik). Tallinn, 2003
  • Mitteverbaalsed strateegiad ja keeleline rikastamine teise keele õppes. Tallinn, 2003
  • Muukeelsete õpilaste integreerimine eesti koolis. Õpik kõrgkoolile ning muukeelsete õpilastega töötavale aine- ja klassiõpetajale. Tallinn, 2003
  • Astu sisse! Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis. Käsiraamat eesti õppekeelega kooli õpetajatele, koolijuhtidele ja haridusametnikele. Tallinn, 2004.

Kirjandus muuda

Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013

Välislingid muuda

Ülle Rannut Eesti Teadusinfosüsteemis  

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.