Ülle Matsin

eesti koolijuht ja pedagoog

Ülle Matsin (sündinud Luisk; 30. jaanuaril 1973 Viljandis) on eesti koolijuht ja pedagoog.

Ta on lõpetanud Viljandi 5. Keskkooli[viide?]. Sai Tartu Ülikoolist 1997. aastal bakalaureusekraadi ajaloos ning õppis TÜ magistriõppes ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks[viide?]. Tallinna Ülikoolist sai ta magistrikraadi infotehnoloogia, multimeediumi ja õpitarkvara tootmise erialal[viide?].

On töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning arvutiõpetuse õpetajana Viljandi C. R. Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis 1996–2012, lektorina Tartu Ülikoolis 2006–2012[viide?] ning spetsialistina Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuses 2006–2012[viide?].

2011. aastast on ta Viljandi Gümnaasiumi direktor[viide?].

On kaasatud Euroopa Nõukogu haridusprogrammi Pestalozzi koolitajate ekspertide võrgustikku[viide?].

PublikatsiooneRedigeeri

 • Raudsepp, Anu; Luisk, Ülle (2011). History Teaching in Estonia. Erdmann, Elisabeth; Hasberg, Wolfgang (Toim.). Facing-Mapping-Bridging Diversity: Foundation of a European Discourse on History education (211 - 238). Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag
 • Luisk, Ü. (2010). Ajalooõpetus kriitilise analüüsioskuse kujundajana. Brüggemann, K.; Nõmm, J.; Raik, K.; Raud, N.; Semenov, V. (Toim.).Sotsiaalpedagoogilise ja metoodilise töö probleemid kesk- ja kõrgkoolis (43 -53). Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž
 • Kõiv, P.; Lamesoo, K.; Luisk, Ü. (2010). Õppekava läbivate teemade rakendamine. Haridus, 4, 2 - 10.
 • Luisk, Ü. (2010). Lõimingu võimalused põhikooli ajaloo ainekavas . Jaani, J.; Aru, L. (Toim.). Lõiming: lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas (361 - 376). Tartu : Tartu Ülikool
 • Luisk, Ü.; Ots, A. (2010). Läbivad teemad üldhariduskooli õppe- ja kasvatustegevuses. Luisk, Ü. (Toim.). Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis (10 - 20).Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus
 • Kõiv, K.; Ristikivi, A.; Luisk, Ü. (2010). Lõimingu võimalusi sotsiaalainetes. Jaani, J.; Aru, L. (Toim.). Lõiming: lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas. Kogumik (592 - 595). Tartu: Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus
 • Leppik, L.; Luisk, Ü.; Martsik, K.; Prank-Vijard, V. (2009). Eesti ajalugu I osa : gümnaasiumi tööraamat. Tallinn: Avita
 • Luisk, Ü. (2008). Using Media Education in Teaching History. TRAINING RESOURCES FOR HISTORY EDUCATION, 5
 • Harro-Loit, H.; Kello, K.; Ugur, K.; Kõiv, P.; Luisk, Ü. (2007). Läbivad teemad õppekavas: kasutamata sünergiavõimalused. Haridus, 11-12, 18 - 24.
 • Raudsepp, A.; Luisk, Ü.; Hiiemaa, K.; Pajur, A. (2007). Ajalookaardid. Tartu: Raudpats
 • Birn, Ruth; Hiio, Toomas; Kand, Mart; Luisk, Ülle; Mattson, Christer; Maripuu, Meelis; Oja, Mare; Oja, Ragne; Riigor, Indrek; Seiman, Elle; Kuuste, Heli; Orntlich, Anne-Mari; Kroonmaa, Angelika; Tali, Jana; Tali, Olger (2007). Holokaust : õppematerjal : [allikad, õppeülesanded, mälestused, teabetekstid. [Tallinn]: Eesti Ajalooõpetajate Selts
 • Luisk, Ülle; Kello, Katrin (2006). Põhikooli ajalooõpetuse kontseptsioonist TÜ uue riikliku õppekava projektis. Arenev õppekava – õpikeskkond ja ainevaldkonnad (96 - 133). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

TunnustusRedigeeri

 • 2010 Viljandi linna aasta õpetaja
 • 2013 Viljandi maakonna aasta tegu hariduses
 • 2013 aasta haridusjuht
 • 2013 Eesti Arhitektide Liidu parima tellija teenetemedal

IsiklikkuRedigeeri

Tema õde Pille Valk oli eesti ajaloolane ja teoloog.

VälislingidRedigeeri