Iive

(Ümber suunatud leheküljelt Üldiive)
 See artikkel räägib demograafia mõistest; põllumajanduse mõiste kohta vaata artiklit Massi-iive

Iive ehk absoluutne iive on mingi piirkonna (riigi, maakonna, valla vms) rahvaarvu muutumine kindla ajavahemiku (tavaliselt aasta) jooksul.

Iibe arvutamiseks tuleb liita omavahel loomulik iive ja rändeiive. Iivet saab arvutada järgmise valemiga:

iive = rahvaarv ajavahemiku lõpus – rahvaarv ajavahemiku alguses = sündinute arv – surnute arv + immigrantide arv – emigrantide arv

Vastava haldusüksuse rahvaarvu arvutamiseks iibest tuleb vaadeldava aasta rahvaarvule liita vaadeldava aasta iive.

Sõltuvalt loomulikust iibest ja rändeiibest võib iive olla kas positiivne (rahvaarv suureneb) või negatiivne (rahvaarv vähenev).

Iive ei võimalda riike omavahel võrrelda. Selleks tuleb kasutada iibe suhtelist näitajat – iibe kordajat – iivet 1000 inimese kohta, mille mõõtühikuks on promillid.

Vaata ka

muuda