Rahvastiku kasv

Rahvastiku kasv on Maa elanikkonna arvukuse suurenemine. 2019. aasta seisuga elab maailmas 7,73 miljardit inimest. [1]

AjaluguRedigeeri

Rahvastiku kasv on olnud läbi ajaloo eksponentsiaalne.

 
Maailma rahvastiku kasv aastatel 1700–2100

19. sajandi alguseni oli Maal alla ühe miljardi inimese. Pärast Teist maailmasõda on rahvastik kasvanud miljardi võrra iga 12–15 aasta jooksul. Populatsioon on 1970. aastaga võrreldes kahekordistunud. [2]

Sündimuse muutumine ajasRedigeeri

Arenenud riikides on toimunud üleminek, mille käigus sündimus on langenud alla rahvastiku taastootmiseks vajaliku hulga. Reljeefseks näiteks on Lõuna-Korea, mis on kõige väiksema sündimusega riik maailmas, kus iga naise kohta sünnib nüüdisajal 1,2 last. [3]

Sündimus kasvab mõnda aega sõltumata sellest, et laste arv naise kohta väheneb, sest viljakasse ikka jõudvate inimeste arv kasvab. Seda nimetatakse momentumiks. Hiljem sündimus langeb isegi siis kui laste arv naise kohta suureneb. Seda nimetatakse negatiivseks momentumiks. Praegu on Maal tervikuna momentum, samas arenenud riikides on juba negatiivne momentum. [4]

Tulevikuvaade on see, et kogu rahvastik jõuab negatiivsesse momentumisse.

Momentum – rahvaarvu muutumise inertsus.

Prognoositakse rahvastiku kasvu pidurdumistRedigeeri

Esimest korda tänapäeval oodatakse, et rahvastiku kasv sisuliselt peatub selle sajandi lõpuks. Aastaks 2100 ennustatakse, et rahvaarv jõuab umbes 11 miljardini, rahvastiku kasv langeb 0,1 protsendini ning rahvaarv hakkab järsult vähenema. [5]

 
Rahvastiku kasv Aafrikas aastatel 1950–2050

Aafrika on ainus manner, kus on oodata suurt rahvaarvu kasvu kogu sajandi vältel. Eeldatakse, et rahvaarv kasvab 1,3 miljardilt 4,3 miljardini. [6]

Rahvastiku kasvu põhjusedRedigeeri

Rahvastiku kasvu põhjustab taastootlusest suurem iive. See tähendab, et sündimus naise kohta on suurem kui 2,1 last.

Rahvastiku kasv sõltub nii suremusest, migratsioonist kui ka sünnitusealiste naiste hulgast. [7]

 
Viljakas eas elanike osakaal riigiti

ViitedRedigeeri

  1. "Current World population".
  2. "Population: The numbers".[alaline kõdulink]
  3. "World's population is projected to nearly stop growing by the end of the century".
  4. "Population momentum".
  5. "Ennustatakse rahvastiku kasvu pidurdumist".
  6. "Population by region".
  7. "Population: the numbers".[alaline kõdulink]