Indiviid

(Ümber suunatud leheküljelt Üksikisik)

Indiviid (ladina keeles individuum 'mittejaotatav') on üksik asi (res, Ding), entiteet või olemine, mis on selgelt eristatav teistest objektidest (Gegenstand) ning mille puhul on täidetud identiteedikriteeriumid.

Tavaliselt mõistetakse indiviidi all isendit, üksikut inimest (homo sapiens), üksikolendit teiste olendite seas, moraalset subjekti, st õiguste, vastutuse ja kohustuste kandjat. Selles tähenduses kasutatakse sõna 'indiviid' asemel ka sõna 'isik' (Person). Indiviidil on individuaalsed omadused, huvid ja eripärad, mille kaudu ta kuulub rahvusesse, kooslusesse või kollektiivi.

Põhimõtteliselt võib iga süsteemi vaadelda indiviidina. Elav süsteem (lebendes System) eristub aegruumiliselt ja kvalitatiivselt oma keskkonnast, olles sellega koostoimes (Wechselwirkung).

Moodsas loogikas mõistetakse indiviidi all teadvustatud või teadvusevälist objekti, millel on omadused ja suhted, kuid mis ise ei ole omadus või suhe (Objekt außerhalb und innerhalb des Bewusstseins, das Eigenschaften besitzt und irgendwelche Beziehungen aufweist, aber nicht selbst Eigenschaft oder Beziehung bildet).

Vaata ka

muuda