Õppemaks (vananenud termin: kooliraha) on üliõpilase või mõne teise füüsilise või juriidilise isiku poolt tasutav raha kõrgkooli õppetöös osalemiseks.

Õppemaksud Eestis muuda

Riikliku statistika järgi õppis 2006/07 õppeaastal üle poole (55%) üliõpilastest riigieelarvevälistel õppekohtadel. 2006. aastal läbi viidud üliõpilaste uuringust selgub, et rohkem kui kolmandikule (36%) kõikidest tudengitest on majanduslik olukord seadnud piiranguid eriala ja institutsiooni valikul. Ligi 59% majanduslike kaalutluste mõju tunnistanud õppuritest olid sunnitud valima eriala, kus saaks õppemaksuta õppida ning 35% eelistasid kulutuste madalal hoidmise eesmärgil elukohale ligemal asuvat kooli. Ligi 55% riigieelarvelisel kohal õppivatest tudengitest oleks teinud teise valiku, kui nad oleks pidanud selle eriala omandamise eest selles koolis raha maksma.

2006. aasta seisuga oli keskmine õppemaks Eestis ligi 24 000 krooni, ulatudes kuni neli korda kõrgemate summadeni. Keskmine õppemaks ületas 2006. aasta teise kvartali keskmist brutosissetulekut rohkem kui 2,5 korda. Eestis on ühed kõrgeimad õppemaksud Euroopas, mis on suhtelises suuruses koguni 12,5 korda kõrgemad kui näiteks Saksamaal.