Wolter von Plettenberg (staarost)

 See artikkel räägib 17. sajandi Tartu staarostist, ordumeistri kohta vaata: Wolter von Plettenberg, teiste samanimeliste kohta: Wolter von Plettenberg (täpsustus)

Wolter von Plettenberg oli 17. sajandi alguses Tartu staarost ja ökonoom.

Plettenberg pärines Liivimaalt ja oli ordumeister Wolter von Plettenbergi kauge sugulane. Ta juhtis staarosti ja ökonoomina Poola-aegse Tartu kohtupidamist ja majanduselu. Sarnaselt mitme eelmise ökonoomiga oli ka tema protestant, mis tekitas teatud pingeid katoliiklike vaimulikega ning lähendas teda Tartu raele ja luterlikele jutlustajatele.

Plettenberg oli segatud ka Tartu ja jesuiitide vahelisse tülisse, kus viimased püüdsid sundida protestantlikke jutlustajaid loobuma eestikeelsete jutluste pidamisest, väites, et eestlaste sünnipärane ja loomupärane usk on katoliiklus. Jutlustaja ja raad pöördusid 1610. aastatel mitmel korral Plettenbergi poole palvega jesuiitidepoolne tagakiusamine lõpetada. Et aga neid toetas kuningas Zygmunt III, siis polnud Plettenbergil selles küsimuses erilist tegevusvabadust ning ta püüdis konfliktis neutraalseks jääda.

Kirjandus muuda

  • Vello Helk. Jesuiidid Tartus. Tartu: Ilmamaa, 2003. Lk-d 170 ja 177–178.