Wolfgang von Szeliga-Mierzeyewski

saksa keelt kõnelevate saarlaste ühtekoondaja

Wolfgang Wladislaus Albert von Szeliga-Mierzeyewski (sündinud 16. mail 1926 Kuressaares) on saksakeelse saarluse alalhoidja ja edendaja.

Ta lahkus 1939. aastal koos vanematega Eesti kodakondsusest ning asus Molotovi-Ribbentropi pakti järelmina toimunud baltisakslaste ümberasumise (Umsiedlungi) käigus Kuressaarest ümber Saksamaale. Ümberasujana elas esialgu okupeeritud Poola aladel, kus omandas ka keskhariduse. Töötanud erinevates ametites, kõige kauem ja järjekindlamalt kindlustusametnikuna. 1989. aastast pensionär.

Tuntuse ja laiema tunnustatuse on pälvinud ikkagi tema ühiskondlik tegevus saksa keelt kõnelevate saarlaste ühtekoondajana kogu maailmas. Võib kindlalt väita, et enam-vähem kõik väljaspool Eestit elavad saksa keelt oskavad saarlased teavad midagi tema neli korda aastas väljaantavast ajalehest Arensburger Wochenblatt, mida loevad ka paljud saksa keelt valdavad kodusaarlased. Wolfgang von Szeliga-Mierzeyewskit võib täiesti kindlalt nimetada saksakeelse saarluse omavahelise suhtlemise teljeks, kes lähtub suhete ja sidemete korraldamisel järjekindlalt mitteseisuslikust, parteiülesest ja rahvustevahelisi piire ületavast põhijoonest.

Tunnustus muuda

Isiklikku muuda

Tema isa oli zooloog Wladislaus von Szeliga-Mierzeyewski.

Välislingid muuda