Voolukiirus on voolamise kiirus vedelikus fikseeritud mahu osas.

  • Voolukiirus on mittetasakaalulises vedelikus fikseeritud pinda ajavahemikus läbinud vedelikuosa ruumala ja pindala jagatis. Mõõtühikuna kasutatakse liikumiskiiruse mõõtühikut m/s, km/t jm.
  • Voolukiirus ei ole liikumiskiirus, mille määrab ühest kohast teise liikunud keha teepikkuse ja ajavahemiku suhe, mõõtühikuga m/s, km/t jm.
  • Voolukiiruse võib siduda liikumiskiirusega, mille määrab ühest kohast teise liikunud veeosa (veeosakeste süsteemi) teepikkuse ja ajavahemiku suhe.
  • Jõe voolukiiruse määramiseks tuleb valida voolusängis ristlõige, mõõta ajavahemikus ristlõike voolamisele avatud osa st elavlõiget läbinud vee ruumala ja jagada tulemus elavlõike pindalaga.

Viited muuda