Vivaarium (ladina vivārium < vīvus 'elus') on ruum või mingi ala, enamasti suletud, kus enamasti teaduslikel eesmärkidel hoitakse ja kasvatatakse loomi ning taimi.

Kaks klaasvivaariumi taimedega

Sageli simuleeritakse vivaariumis mingite liikide või liigi vähendatud oleluskeskkonda, millele mõjuvaid (keskkonna)tegureid saab hõlpsasti muuta ja kontrollida.

Teatud liikidega vivaariumi kutsutakse näiteks terraariumiks (roomajad, kahepaiksed, pisiimetajad) ja akvaariumiks (vee-elustik).