Vilistlane on õppeasutuse lõpetanu. (Näiteks: "Tallinna 21. Kooli vilistlane".) Tavaliselt ei nimetata vilistlaseks endist (üli)õpilast, kellel on (antud) kool lõpetamata jäänud (ülikooli mitte lõpetanud endist üliõpilast nimetatakse buršvilistlaseks, eriti üliõpilasorganisatsioonides).

Kitsamas tähenduses: akadeemilise organisatsiooni liige, kes on kõrgkooli (diplomi või teaduskraadiga) lõpetanud.

Akadeemilise lühendina vil! (mitmus vil!! või vil! vil!).

Vaata ka muuda