Vilajetid Osmanite riigi Euroopa osas aastal 1870.

Vilajetid olid Ottomani impeeriumi esimese järgu haldusüksused, mis võeti kasutusele vilayeti seadusega (türgi keeles: Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi) 21. jaanuaril 1867, hiljem kutsuti viayete provintsideks. Vilayeti reform oli käimasoleva administratiivreformide ajastu, mis algas reformimäärusega aastal 1856, üks osa. Vilayeti-reformi rakendati eksperimentaalselt esimest korda Danube vilayetis, mille lõi eraldi katsetusotstarbeks aastal 1867 reformide eestvedaja Midhat Pasha. Pärast Danubet hakati reformi järk-järgult rakendama, lõplikult viidi reform läbi 1884. aastal.