Viisakusmaksiimid

Vastavalt Geoffrey Leechile on olemas viisakuspõhimõtted koos vestlus maksiimidega, mis sarnanevad nendega, mida Paul Grice formuleeris. Ta loetleb kuus maksiimi: taktitunne, suuremeelsus, heakskiit, tagasihoidlikkus, nõustumine ja sümpaatia. Esimene ja teine moodustavad paari nagu ka kolmas ja neljas. Need maksiimid varieeruvad kultuuriti: mis on ühes kultuuris viisakas, võib olla imelik või ebaviisakas teises.

TaktitunneRedigeeri

See maksiim ütleb: „Vähenda teise inimese vaeva ja suurenda teise inimese hüve.“ Esimene puudutab negatiivse viisakuse strateegiat ja teine positiivse viisakuse strateegiat. Selle maksiimi esimene osa sobib kokku Browni ja Levinsoni negatiivse viisakuse strateegiaga, mis vähendab kohustust. Teine pool peegeldab positiivse viisakuse strateegiat, mis keskendub kuulaja huvidele, tahtmistele ja vajadustele.

SuuremeelsusRedigeeri

See maksiim ütleb: „Vähenda iseenda kasu ja suurenda iseenda kulusid.”

HeakskiitRedigeeri

Heakskiit ütleb: „Vähenda laitust teisele ja suurenda kiitust.“ Esimene osa väldib lahkarvamust ja teine tekitab inimestes heaolu, näidates solidaarsust.

TagasihoidlikkusRedigeeri

Tagasihoidlikkus ütleb: „Suurenda eneselaitust ja vähenda enesekiitust.“

NõustumineRedigeeri

Nõustumismaksiim ütleb: „Vähenda enda ja kuulaja vahelisi lahkarvamusi ning suurenda nõustumisi.“ See on kooskõlas Browni ja Levinsoni strateegiaga, mis püüab kokkuleppele jõuda ja väldib lahkarvamust.

SümpaatiaRedigeeri

Sümpaatiamaksiim ütleb: „Vähenda omavahelist antipaatiat ja suurenda sümpaatiat.“ Sinna kuulub väike grupp kõneakte, nagu õnnitlus, kaastunne ja muud, mis on kooskõlas Browni ja Levinsoni positiivse viisakuse strateegiaga.