Viinistu–Pärispea tee

Viinistu–Pärispea tee (registrinumbriga 11287) on kõrvalmaantee Kuusalu vallas. Tee pikkus on 3,3 km.

Kaart
Kaart

Tee saab alguse Loksa–Viinistu tee lõpus Viinistu külas ning lõpeb Loksa–Pärispea tee kümnendal kilomeetril Pärispea külas.

Tee kulgeb läbi eelnimetatud külade.

Tee ei ületa ühtegi silda, küll aga 1 truubi. Bussipeatusi teele ei jää, aga Pärispea külas, kus tee ristub Loksa–Pärispea teega, asub Viinistu tee bussipeatus.

Tee on kõvakattega, tee on klassita. Liiklussagedus teel on kuni 200 autot ööpäevas. Kiiruspiirangud on Viinistu küla tiheasustusega alal (50 km/h). Teevalgustus puudub. Loksa–Viinistu teed ületavad mitmed suurulukite rajad.