Video (ladina k video ’ma näen’) on videokaamera, digikaamera või veebikaameraga tehtud salvestis, nt koduvideo, muusikavideo, õppevideo, arvutivideo.

YBCO ülijuhi omadusi tutvustav Maxim Bilovitskiy video (2015)

Liitsõnad esiosaga video- on seotud liikuvate kujutiste salvestamise, töötlemise, edastamise ja kuvamisega, nt videotehnika, videosignaal, videofilm (digitaalselt salvestatud film), videoklipp (lühike, kuni mõneminutine videofilm), videoplaat (DVD, BD), videomäng, videomagnetofon, videokaart, videoprojektor, videoterminal, videokonverents.