Videoplaat

Videoplaat on videosignaali salvestust sisaldav ja selle taasesitamist võimaldav plaat.

Videosignaal on videoplaadile kantud viisil, mis võimaldab selle lugemist analoogvideosignaali kujul. Levinuim salvestuse meetod on impulsskestvusmodulatsioon. Salvestuse tihedus on lähedane CD-kettal kasutusel olevale. Ka lugemine toimub optilisel meetodil, nagu see on CD-de puhul.

Videosignaali kaadrite järgnevusele põhineva ülesehituse tõttu on videodiski salvestuse rea iga pöörde kohta salvestatud kas üks kaader või poolkaader. Videoplaadi pöörete arv peab taasesitamisel vastama kaadrite või poolkaadrite arvule sekundis (25 või 50, teise variandina 30 või 60).

Videoplaadi taasesitamiseks kasutatavad plaadimängijad olid tehniliselt keerulised seadmed, milles suhteliselt suur plaat pöörles suure kiirusega.

Arendustele vaatamata jäi videoplaat oma videosignaali kvaliteediomaduste poolest alla videomagnetofonile. Nii nagu see on grammofoni puhul, ei olnud videoplaate võimalik lihtsalt salvestada.

Tänapäeval videoplaate analoogkujul enam ei kasutata.