Vertikaallaudis

Vertikaallaudis ehk püstlaudis on sise- või välisseina või mõne muu pinna (profileeritud) laudadega katmise viis, kus lauad paigaldatakse seinale püstloodis. Erinevalt horisontaallaudisest saab püstlaudise puhul kasutada ka sulundita laudu.

Vertikaallaudist kasutatakse fassaadil ka koos horisontaallaudisega

Levinuim laudise materjal on puit, vähem kasutatakse tehismaterjale.