Ventura Publisher

Ventura Publisher on küljendustarkvara.

Kasutus EestisRedigeeri

Ventura Publisher võeti Tallinnas EKP KK Kirjastuse trükikojas kasutusele 1988. aastal. Eesti ajalehtede üleminek tinalaolt ja -küljenduselt arvutitöötlusele algas just selle programmiga ning kaasneva tekstiprogrammiga Vedit. Sedamööda, kuidas trükikoja arvutitöötlusosakond õppis programmi kasutama, läksid arvutilaole ja -küljendusele üle esmalt väiksema trükiarvuga ajalehed ja nädalalehed.

Esimese päevalehena hakati Tallinnas arvutil küljendama Päevalehte 1990. aastal, viimasena loobus tinalaost Rahva Hääl. Millalgi 1990. aastate keskel loobuti Ventura Publisherist ning ajalehti hakati küljendama Adobe PageMakeriga.