Venemaa ajaloo võltsimise vastu võitlemise komisjon

Venemaa Föderatsiooni Presidendi juures asuv komisjon võitluseks Venemaa huvide vastase ajaloo võltsimisega ("Комиссия при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России") oli Venemaa kõrgematest julgeoleku- ja riigiametnikest koosnev kogu, mis tegutses aastatel 2009–2012 Venemaa presidendi juures eesmärgiga paralüseerida Venemaa juhtkonnale mittesobivaid ajalookäsitlusi.

Loomine ja koosseisRedigeeri

2009. aasta 15. mail allkirjastas Venemaa president Dmitri Medvedev seadluse, millega loodi "Venemaa Föderatsiooni presidendi juures asuv komisjon võitluseks Venemaa huvide vastase ajaloo võltsimisega" ("Комиссия при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России"). Komisjoni 28 liikme hulka kuulusid Venemaa jõuametkondade juhid, nagu Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu sekretäri asetäitja (asejuhataja) Valentin Sobolev, välisluure SVR asedirektor Vladimir Zimakov, relvajõudude kindralstaabi ülem Nikolai Makarov, föderaalse julgeolekuteenistuse FSB valitsusülem Vassili Hristoforov; ministeeriumite ja riigiametkondade juhid, nagu haridus- ja teadusministri asetäitja Issaak Kalina, presidendi administratsiooni juhataja abi Igor Siroš, presidendi sisepoliitika valitsuse ülem Ivan Demidov, justiitsministri asetäitja Ali Alhanov, kultuuriministri asetäitja Andrei Bussõgin, föderaalse haridusagentuuri Rosobrazovanije juhataja asetäitja Jevgeni Butko, presidendi välismaaga kultuurisidemete valitsuse ülem Sergei Vinokurov, tehnilise ja ekspordi kontrolli föderaalteenistuse (FSTEK) direktori asetäitja ja ametkondadevahelise riikliku saladuse kaitse komisjoni vastutav sekretär Vitali Dergatšjov, Riigiduuma SRÜ asjade komitee esimehe asetäitja Konstantin Zatulin, föderaalse teaduse- ja innovatsiooniagentuuri (Rosnauka) juhataja asetäitja Marat Kambolov, föderaalse arhiiviagentuuri juhataja Vladimir Kozlov, riigiduuma ühiskondlike ühenduste ja religioossete organisatsioonide komitee esimehe asetäitja Sergei Markov, presidendi välispoliitika valitsuse juhataja Valeri Nazarenko, föderaalse noorsooagentuuri (Rosmolodjož) juhataja asetäitja Aleksandr Povalko, föderaalse trükisõna- ja massikommunikatsiooniagentuuri juhataja asetäitja Andrei Romantšenko, Venemaa Föderatsiooni Ühiskondliku Koja rahvusvaheliste suhete ja mõttevabaduse komisjoni esimees Nikolai Svanidze, välisministri asetäitja Vladimir Titov, Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Föderatsiooninõukogu esimehe asetäitja Aleksandr Toršin, Venemaa presidendi referentuuri ülem Jaroslav Šabanov, regionaalarengu ministeeriumi osakonna direktor Savva Šipov. Lisaks lülitati komisjoni kaks teadusasutuse juhatajat: Venemaa Teaduste Akadeemia Venemaa Ajaloo Instituudi direktor Andrei Sahharov ja Venemaa Teaduste Akadeemia Üldajaloo Instituudi direktor Aleksandr Tšubarjan ning ühe mitteriikliku organisatsiooni – ajaloolise perspektiivi uurimise fondi president Natalija Narotšnitskaja. Komisjoni esimeheks sai Venemaa presidendi administratsiooni juhataja Sergei Narõškin.[1]

Tegevus ja kriitikaRedigeeri

Komisjoni põhiülesandeks oli "info kogumine ja analüüs ajaloofaktide ja -sündmuste võltsimise kohta, mille eesmärgiks oli Venemaa rahvusvahelise prestiiži vähendamine ja selle kohta Venemaa presidendile ettekannete koostamine." Samuti Venemaa vastaste võltsingute vastase strateegia koostamine ning Venemaa ametkondade ühendamine võitluseks "Vene-vastaste võltsingute" vastu.[2]

Komisjon valmistas ette seaduseelnõu, millega oleks "Venemaa vastane ajaloo võltsimine" muudetud seadusega karistatavaks. Sellise seaduseelnõu loomine äratas tugevat vastuseisu ka Venemaal endas. Kriitikute hulka kuulus ka viimane NLKP peasekretär Mihhail Gorbatšov.[3] Endine dissident ajaloolane Roi Medvedev: "Seal (s.o. komisjoni liikmete hulgas) on ainult kolm ajaloolast ja needki pole professionaalide poolt tunnustatud."[4]

14. veebruaril 2012 saatis Venemaa president Medvedev komisjoni laiali.

ViitedRedigeeri