Vastutav toimetaja

Vastutav toimetaja on ajakirjanduses isik, kes vastutab väljaande sisu eest, et see oleks kooskõlas asjakohaste seadustega.[1]

Ajalooliselt kasutati vastutava toimetajana ka nn varitoimetajat (saksa keeles Sitzredakteur, :de). Varitoimetaja oli ajakirjanduslikult kõrvaline isik, kes esindas väljaannet kohtuprotsessides ja väljaande süüdimõistmise korral kandis varitoimetaja ka vanglakaristust.[1]

Vastutav toimetaja on tehniline, mitte loominguline töötaja.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 Brendekenist Peeglini : Eesti ajakirjanduse biograafiline lühileksikon 1689–1940. Koostanud ja toimetanud Roosmarii Kurvits ja Anu Pallas. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. Lk X