Vastastikuse garanteeritud hävingu doktriin

Vastastikuse garanteeritud hävingu doktriin (inglise keeles MADmutually assured destruction, vene keeles взаимное гарантированное уничтожение) oli sõjaline doktriin, mis rajaneb eeldusel, et tuumasõjas hävivad vältimatult mõlemad vaenupooled.