Vastastikuse garanteeritud hävingu doktriin

Vastastikuse garanteeritud hävingu doktriin, tuntud ka kui vastastikku tagatud häving (inglise keeles MADmutually assured destruction, vene keeles взаимное гарантированное уничтожение), on sõjaline doktriin, mis rajaneb eeldusel, et tuumasõjas hävivad vältimatult mõlemad vaenupooled. See baseerub teisese löögi võimekusel, mida aitab tagada tuumatriaad ja millega on võimalik tuumasõja algatanud pool hävitada, kuna ennetava tuumalöögiga ei ole võimalik kahjutuks teha kogu teise osapoole tuumaarsenali.

See strateegia on näide Nashi tasakaalust, kus tuumarelvi omavatel osapooltel pole huvi neid relvi kasutada ega ka neist loobuda.