Vastak leheseis

Vastak leheseis on leheseis, mille puhul lehed asetsevad varrel paarikaupa peegelsümmeetriliselt. Sel juhul öeldakse, et lehed asetsevad vastamisi või vastakuti või et lehed on vastakad.

Suure igihali (Vinca major) lehed asetsevad vastakult

Vaata ka muuda