Vasallriik on suurriigi sõltlasriik, mis on säilitanud vormilise iseseisvuse.