Vasalemma jaama tee

Vasalemma jaama tee (registrinumbriga 11173) on kõrvalmaantee Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus.

Kaart

Tee pikkuseks on 1,4 km. Tee saab alguse Keila–Haapsalu maantee neljateistkümnendal kilomeetril ning lõppeb Vasalemma raudteejaama juures. Tee ei ületa ühtegi silda ega ühtegi truupi. Teele ei jää ühtegi bussipeatust.

Tee on mustkattega. Tee on klassita. Liiklussagedus teel on 500-1000 autot ööpäevas. Vasalemma aleviku tiheasustusega alal on kiiruspiirang 40 km/h. Samas on ka tee valgustatud.