Vasalemma jaama tee

Vasalemma jaama tee (registrinumbriga 11173) on kõrvalmaantee Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus.

Kaart
Kaart

Tee pikkus on 1,4 km. Tee saab alguse Keila–Haapsalu maantee 14. kilomeetril ning lõpeb Vasalemma raudteejaama juures. Tee ei ületa ühtegi silda ega truupi, teele ei jää bussipeatusi.

Tee on mustkattega, kuid klassita. Liiklussagedus teel on 500–1000 autot ööpäevas. Vasalemma aleviku tiheasustusega alal on kiiruspiirang 40 km/h. Samas on ka tee valgustatud.