Vardas mõjuv jõud

Vardas mõjuv jõud on mõiste teoreetilisest mehaanikast, mis tähendab jõudu, millega varrast tõmmatakse või surutakse tema otspunktides. Sama suure jõuga mõjub varras kehadele, millega ta on seotud.