Suurus: valgushulk
Suuruse tähis: Q või Qv
SI-ühik: luumensekund
SI-ühiku tähis: lm∙s

Valgushulk (ingl k luminous energy) on valgussuurus, mis väljendab kiirgusenergiat nägemisaistingu järgi.

Valgushulk võrdub püsiva valgusvoo ja valgustuskestuse korrutisega: Q = Φt. Kui valgusvoog on ajas muutuv, arvutatakse valgushulk integraalina aja t kestel: [1]


Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. ENE, 10. kd, 1998, lk 181