Valgusallikas on valgust kiirgav keha. Füüsika mõistena määratletakse valgusallikat kui elektromagnetkiirguse allikat, mis kiirgab energiat inimsilmale nähtavas spektriosas.

Valgusallikad jagunevad loomulikeks allikateks (eelkõige Päike) ja mitut liiki tehisallikateks (vt Lamp),

Energia muundamise seisukohalt eristatakse primaar- ja sekundaarallikaid.

Tehnikas on valgusallikas element või seade, mis on ette nähtud peamiselt valgustuseks või signalisatsiooniks. [2] Valgust tekitav element (üksikosa) on lamp, lambi (või lampide) valguse jaotamise seade on valgusti või prožektor. Valgussignalisatsioonivahendid, valgustid ja prožektorid on üldmõistena valgustusvahendid.

Viited muuda

  1. Endel Risthein. Valgustehnika sõnastik. Tallinn, Valgus, 1982
  2. Eesti standard EVS-EN 12665:202. Valgus ja valgustus: Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused