Vaimuseisund (inglise keeles mental state, state of mind) või meeleseisund on kellegi vaimu seisund.

Vaimuseisund on üks inimelu võimalikest olekutest, mida füsioloogilisel tasandil eristavad teatud energiaomadused ja psühholoogilisel tasandil meeleliste filtrite süsteem, mis annab iselaadse ettekujutuse ümbritsevast maailmast. Mõiste täpne määratlus on vaieldav. Eristatakse teadmisel, teadvusel ja tahtlikkusel põhinevaid lähenemisviise.

Tüüpilised vaimuseisundid on näiteks armastus, vihkamine, nauding ja valu ning propositsioonilised hoiakud (uskumus, kujutlus. lootmine, kartmine, kavatsus, tahtmine ja teadmine).[1]

Viited muuda

  1. Timothy Williamson. Teadmine kui vaimuseisund. – Akadeemia, nr 9, 2020, lk 1662.