Vaida tee

Vaida tee (teeregistri number 11155) on kõrvalmaantee Rae vallas. Tee pikkus on 1,6 km.

Vaida tee

Tee saab alguse Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kahekümne esimesel kilomeetril Vaida viadukti juures. Tee läbib Vaida alevikku ja Vaidasoo küla. Tee lõpeb Vaida–Urge tee kolmandal kilomeetril Vaidasoo külas. Tee ületab kolm truupi. Teele jääb Vaida bussipeatus.

Tee on mustkattega ja klassita. Liiklussagedus teel on 500–1000 autot ööpäevas. Kiiruspiiranguid teel pole. Teevalgustuse kohta andmed puuduvad.