Vaegus on puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite järgi inimese funktsionaalne piiratus. Inimestel võib olla vaegusi füüsiliste, intellektuaalsete või meeleliste puuete, tervisehäirete või psüühikahäirete tõttu. Sellised puuded ja haigused võivad olla kas püsivad või ajutised.