Vabakaubandusleping

Vabakaubandusleping on rahvusvahelise õiguse kohane rahvusvaheline leping, millega moodustatakse koostööd tegevate riikide vahel vabakaubanduspiirkond. Vabakaubanduslepingud, mis on üks kaubanduspaktide vorme, määravad kindlaks tariifid ja tollimaksud, mida riigid impordile ja ekspordile kehtestavad, eesmärgiga vähendada või kaotada kaubandustõkkeid, mõjutades seeläbi rahvusvahelist kaubandust. Sellised kokkulepped "keskenduvad tavaliselt peatükile, milles nähakse ette tariifne sooduskohtlemine", kuid sageli hõlmavad need ka sätteid kaubanduse hõlbustamise ja eeskirjade koostamise kohta sellistes valdkondades nagu investeeringud, intellektuaalomand, riigihanked, tehnilised standardid ning sanitaar- ja fütosanitaar küsimused.

Euroopa Liitu hõlmavad vabakaubanduslepingud

Oluline on märkida erinevust tolliliitude ja vabakaubanduspiirkondade vahel. Mõlemad kauplemisplokkide tüübid on seotud sisemise korraga, mille pooled sõlmivad omavahelise kaubanduse liberaliseerimiseks ja hõlbustamiseks. Tolliliitude ja vabakaubanduspiirkondade vaheline oluline erinevus on nende lähenemisviis kolmandatele osapooltele. Kui tolliliit nõuab, et kõik osapooled kehtestaksid ja säilitaksid kolmandate riikidega kauplemisel ühesugused välistariifid, siis vabakaubanduspiirkonna osaliste suhtes seda nõuet ei kohaldata. Selle asemel võivad nad kehtestada ja säilitada vajaduse korral tariifirežiimi, mida kohaldatakse kolmandatest riikidest pärit impordi suhtes. Ühtlustatud välistariifideta vabakaubanduspiirkonnad võtavad pooled kaubanduse kõrvalekaldumise ohu vältimiseks vastu sooduspäritolureeglite süsteemi.

Vabakaubanduslepingu all mõeldakse algselt üldist tolli- ja kaubanduskokkulepet (GATT 1994), mis hõlmab ainult kaubavahetust. Sarnase eesmärgiga, st teenustekaubanduse liberaliseerimist soodustavat lepingut nimetatakse teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) V artikli kohaselt "majandusintegratsiooni lepinguks". Kuid praktikas kasutatakse seda terminit nüüd laialdaselt lepingute tähistamiseks, mis hõlmavad lisaks kaupadele ka teenuseid ja isegi investeeringuid.