Vaade (sanskriti keeles dṛṣṭi; paali keeles diṭṭhi; tiibeti keeles lta; hiina keeles ⾒ jian; jaapani keeles ken) on budismis mõiste, mis võib olla kasutusel mitmeti.

1. Vaade ehk arvamus või seisukoht, mis ei ole kooskõlas budismi õpetusega. Kõige vääramaks ja raskemini kõrvaldatavamaks peetakse vaadet iseenda (sanskriti keeles ātman) tegelikust olemasolust ehk isetuse mitte mõistmist. Põhimõtteliselt on aga kõik vaated väärad, kuna ükskõik missugusest vaatest kinnihoidmine takistab virgumist. Seetõttu peaks edasijõudnu suhtuma võrdselt kõikidesse vaadetesse ja neist järk-järgult vabanema.

2. Õige vaade (sanskriti keeles samyagdṛṣṭi) on seevastu õilsa kaheksaosalise tee esimene osa.

Käesolevas artiklis on kasutatud "Ida mõtteloo leksikoni" materjale.