Võru rahvalaul

Võru rahvalaul (võru: võro rahvalaul; ka Võrumaa rahvalaul) on Võrumaale omane, enamjaolt võrukeelne rahvalaul. Vanem võru rahvalaul on regivärsiline, uuem lõppriimiga.