Võlanõustamine

Võlanõustamine on abivajajale tasuta sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Koostöös spetsiaalse hariduse saanud võlanõustajaga arutatakse läbi probleemid, otsitakse samm-sammult teed välja raskustest, vajadusel koostatakse pere-eelarve.