Võlanõustaja on spetsiaalse haridusega inimene, kes osutab abivajajale (tasuta) nõustamisteenust.

Võlanõustaja kuulab ära, mõistab ja toetab võlaprobleemidega inimest, selgitab võlgnikule tema seaduslikke õigusi ja kohustusi, aitab suhelda võlausaldajate, kohtutäiturite, ametiisikute jt. asjaosalistega, aitab koostada pere-eelarvet, on abiks lahenduste leidmisel (realistlikud maksegraafikud, maksupuhkused, kompromisside sõlmimine jms.)

Vaata ka

muuda