Võimuluul

Võimuluul on luul, mille korral inimene on ekslikult veendunud, et tal on mingisugune võim ümbritsevate (töökaaslaste, elukaaslaste, naabrite aga ka kaasmaalaste, riikide valitsejate vm inimeste) üle. Võimuluulu korral võib inimene olla veendunud, et tema paneb ümbritsevaid käituma sellisel viisil, nagu nad käituvad – edusammud tööl on tingitud tema võimust; poliitikud teevad oma otsuseid tema võimu all jms.

Võimuluul võib olla seotud missiooniluuluga või reformaatorlusluuluga – inimesel on spetsiaalne kõrgemalt antud ülesanne valitseda või juhtida maailma, või on temal võim mõjutada poliitikute otsuseid, mis viivad suurte ühiskondlike muudatusteni.

Võimuluul on üks suurusluulu avaldumise vorm.