Suurusluul ehk parafreenne ehk ekspansiivne ehk megalomaaniline ehk makromaaniline luul on luul, mille korral on inimesel ekslik veendumus, et tal on mingi eriline positiivne võime, koht, ülesanne. Inimene võib olla veendunud, et tal on selgeltnägija võimed (võimekusluul); ta on kuninga nõuandja (võimuluul); tema ülesanne on paljastada juutide salavandenõud (missiooniluul) vms.

Suurusluulu korral tuleb alati kontrollida inimese väidete vastavust tegelikule olukorrale.

Suurusluul esineb tavaliselt skisofreenia, bipolaarse häire ja skisoafektiivsete häirete korral. Suurusluulu esineb ligikaudu 20% kõigist luulujuhtudest.

Suurusluul võib avalduda erinevates vormides:

Vaata ka muuda